ESTACION TRANSFORMADORA 500 KV LEAT NEA – NOA

OBRA:
ESTACION TRANSFORMADORA 500 KV LEAT NEA – NOA

Localidad: Formosa
Contratista: LIN SA
Descripción: Ejecución de anclajes sistema AIA 4016 inyectados para soporte de base transformador.